מכתב אנשי העסקים המתווה הכלכלי
לסוגיית הפליטים

תוכנית כלכלית-חברתית לפתרון סוגיית
הפליטים ושיקום דרום ת"א

אנחנו, קבוצה של מנהלים ואנשי עסקים, קוראים ליישום פתרון כלכלי-חברתי לסוגיית הפליטים, שמבוסס על המתווה שהציג ראש הממשלה. התוכנית הכלכלית-חברתית נבנתה בשילוב כוחות עם אנשי אקדמיה ובהתייעצות עם תושבי דרום תל-אביב.
אנחנו, קבוצה של מנהלים ואנשי עסקים, קוראים ליישום פתרון כלכלי-חברתי לסוגיית הפליטים שמבוסס על המתווה שהציג ראש הממשלה. התוכנית הכלכלית-חברתית נבנתה בשילוב כוחות עם אנשי אקדמיה ובהתייעצות עם תושבי דרום תל-אביב.

התוכנית מבוססת על שלושה עקרונות:

1

ביזור- יישובים חזקים יקלטו פליטים מדרום
ת"א, מספר הנקלטים לא יעלה על 1%
מאוכלוסיית היישוב

2

תעסוקה- עידוד העסקת פליטים בענפים
הסובלים ממחסור מובנה בכוח אדם

3

מגורים- הסרת החסמים בפני פליטים
המבקשים לשכור דירות בישובים
ברחבי הארץ

התוכנית מציעה שיקום מקיף של דרום ת"א לרבות הקמת מנהלת בשיתוף נציגות התושבים.

אנו קוראים לראש הממשלה לאמץ את תוכניתנו, שעולה בקנה אחד עם המתווה שהציג.
התוכנית רואה לנגד עיניה את רווחתם של תושבי דרום העיר, את האינטרס הכלכלי של מדינת
ישראל ואת החובה המוסרית כלפי הפליטים.
אנו נשמח להיות שותפים למהלך ולתת מהזמן, הידע והניסיון שלנו כדי להביא ליישום התוכנית.

אנו קוראים לראש הממשלה לאמץ את תוכניתנו, שעולה בקנה אחד עם המתווה שהציג. התוכנית רואה לנגד עיניה את רווחתם של תושבי דרום העיר, את האינטרס הכלכלי של מדינת ישראל ואת החובה המוסרית כלפי הפליטים. אנו נשמח להיות שותפים למהלך ולתת מהזמן, הידע והניסיון שלנו כדי להביא ליישום התוכנית.

יוזמי התוכנית ותומכיה: